W Senacie została przegłosowana Ustawa o zmianach w podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy – Prawo o miarach. To kolejny krok po głosowaniu sejmowym i rekomendacji senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych do wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych w Polsce. Jeżeli Ustawy te podpisze Prezydent - przepisy mają szansę wejść w życie i obowiązywać od 1 maja 2019 r, co w efekcie wymusi ich używanie od 1 stycznia 2020 roku przez wybrane branże.

Nasz serwis oraz nasi dostawcy są gotowi do wprowadzenia kas i drukarek fiskalnych online na rynek. Wejście w życie odpowiednich aktów prawnych spowoduje, że będziemy mogli rozpocząć ich dystrybucje i sprzedaż.